Os requisitos mínimos son: 256MB de memoria para correr desde o CD, ou 192MB para instalar e com 6GB de espacio en disco e procesador de 400MHz ou máis.