quinta-feira, 19 de janeiro de 2012

A Abella Maia

A historia centrase nas aventuras de Maia, unha xoven abella inqueda, aventureira e preguntona, así como do xeito que ten de desenvolverse nun contorno plagado de todo tipo de insectos e demaís bermes. Maia é enviada pola abella reiña na procura do polen para a súa colmea. Nesa tarefa Maia, xunto ao seu inseparabel amigo Willi o abáboro, descobre un mundo novo ao seu redor e entabla amizade con numerosas criaturas do bosque como o besbello Flip, a araña Tecla, a mosca Puck, o escaravello Kurt ó rato Alejandre.

DATOS DA SERIE:
  • Título orixinal: Die Biene Maja
  • Ano: 1975
  • Capítulos: 104
  • Duración: 24 minutos.
  • País:Xapón, Alemaña, Austria
LIGAZÓNS:
Tirado de Os Arquivos da Meiga

0 comentarios:

Postar um comentário

Related Posts with Thumbnails